Det er derfor vigtigt, at du som medarbejder i Aarhus Kommune har redskaberne til at handle og tage hånd om din bekymring for en borger, som pludselig giver udtryk for ekstremistiske holdninger eller udviser bekymrende adfærd over for andre grupper i samfundet.

Professionelle og andre samarbejdspartnere i og omkring Aarhus Kommune har mulighed for at høre et opmærksomhedsoplæg om antiradikaliseringsstrategien i Aarhus Kommune.

I løbet af opmærksomhedsoplægget vil du blandt andet blive præsenteret for radikaliseringsområdet og faresignaler i forhold til radikalisering og voldelig ekstremisme, samt hvad du som medarbejder kan gøre, hvis du konfronteres med bekymringstegn hos en borger.

Opmærksomhedsoplægget tilbydes i to varianter: et oplæg på 45 minutter eller et mere dialogbaseret oplæg på halvanden time. Oplægget kan eksempelvis arrangeres som en del af et personalemøde eller som et gå-hjem-arrangement.

Kontakt Børn og Unge eller Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune for at høre nærmere.

Aarhus Kommune arrangerer i samarbejde med Østjyllands Politi regelmæssige temamøder, hvor der sættes fokus på forskellige emner inden for radikalisering.

På møderne mødes kriminalpræventive medarbejdere samt andre relevante parter for at diskutere relevante problemstillinger inden for radikalisering og forebyggelse af radikalisering. Dette har både til formål at skabe vidensdeling, men også at indhente input til det videre arbejde med radikalisering i Aarhus Kommune.