Gå til hovedindhold

Indsatser for borgere

I Aarhus Kommune arbejder vi med en bred vifte af tilbud, som er rettet mod borgere, for eksempel pårørende eller andre, som er bekymrede for en ven eller bekendts opførsel.

 • Læs op

Indhold

  Infohuset er bemandet af kriminalpræventive medarbejdere fra Østjyllands Politi, der har erfaring inden for området og som regelmæssigt mødes med medarbejdere fra Aarhus Kommune, som arbejder med radikalisering.

  Kontakt Infohuset, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få vejledning og rådgivning.

  Aarhus Kommune tilbyder netværk for forældre til unge, som er involverede i det ekstremistiske højrefløjsmiljø og netværk for forældre til unge, som er udrejst til Syrien. Gennem netværket har du mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du bedst kan håndtere situationen.

  Kontakt Infohuset, hvis du vil høre mere om forældrenetværket.

  En workshop er et to timers forløb med to instruktører fra indsatsen “Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus”. Instruktørerne styrer eleverne gennem workshoppen, formidler viden om emnet og byder op til dialog og refleksion. Klassens faste lærer(e) er med på sidelinjen, så input og udbytte fra workshoppen kan tages op i klassen efterfølgende. Vi kan desuden facilitere et møde for lærerne på skolen med oplysning og dialog om radikalisering og diskrimination samt om workshop-modellen.

  Ved bestilling af en workshop sendes en materialepakke inkl. lærervejledning til underviser eller lærer til inspiration og evt. forberedelse og efterbehandling.

  Kontakt Børn og Unge, Aarhus Kommune, hvis du ønsker yderligere information om afholdelse af workshop.

  I så fald har du mulighed for at få vejledende og rådgivende samtaler med medarbejdere fra Aarhus Kommune og Østjyllands Politi. Herudover har du mulighed for at blive tilknyttet et netværk af forældre, som befinder sig i samme vanskelige situation.

  Kontakt Infohuset, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få vejledning og rådgivning.

  Mentorstøtte tilbydes både til unge, som er i risiko for radikalisering, og/eller unge, som er radikaliserede og færdes i ekstremistiske miljøer.

  Mentorstøtte gives med udgangspunkt i Serviceloven. Det betyder, at tildeling af en mentor kræver en formel afgørelse af en myndighedsrådgiver i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Myndighedsrådgiveren mødes regelmæssigt med medarbejderne i Infohuset for at drøfte henvendelser og mulig igangsættelse af indsatser. Det betyder samtidig, at indsatsen oprettes som en elektronisk sag i Aarhus Kommune.

  Exitindsatsen skal hjælpe enkeltpersoner ud af voldelige politiske eller religiøse miljøer og hjælpe vedkommende til at blive inkluderet i samfundet. I de konkrete exitforløb er der fokus på den enkelte borgers behov, og de er afgørende for, hvilke delindsatser, der skal sættes i gang. Det kan blandt andet være rådgivning og vejledning, psykologsamtaler eller hjælp til at komme i uddannelse og/eller arbejde.

  Forudsætningen for et exitforløb er, at vedkommende vurderes at være oprigtigt motiveret herfor og iværksættelse af de forskellige indsatser, kræver, at den enkelte giver samtykke til udveksling af oplysninger mellem myndigheder. Det betyder samtidig, at indsatsen oprettes som en elektronisk sag i Aarhus Kommune.

  Sidst opdateret: 2. november 2023

  Dokumenter