Hvad skal man være bekymret over?

Nedenfor kan du se nogle af de bekymringstegn, som man skal være særligt opmærksom på. Listen er vejledende og skal ikke ses som en egentlig tjekliste. Du kan også få hjælp i folderne under "Download".

Oplever du bekymringstegn, bør du rette henvendelse uanset om personen er under eller over 18 år.

Adfærd

 • Opsøger hjemmesider, litteratur og/eller film med voldelige/ekstreme budskaber
 • Involveret i voldelige sammenstød
 • Deltager i møder med ekstremistiske budskaber
 • Benytter sig af totalitære symboler.


Relationer

 • Isoleret eller splittet i forhold til familien
 • Får nye venner og har relationer til personer eller grupper, der giver anledning til bekymring – fx pga. kriminalitet eller ekstreme holdninger
 • Har givet afkald på hidtidige venner og fritidsaktiviteter.


Holdninger

 • Intolerance over for andres synspunkter
 • Afviser demokratiske principper
 • Er moraliserende og prøver at pådutte andre sin overbevisning
 • Konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper
 • Argumenterer for 'absolutte løsninger'.