Hvad kendetegner radikalisering?

Radikalisering kommer typisk til udtryk ved:

 • At en person accepterer ekstremismens idéer og metoder og eventuelt tilslutter sig dens organiserede grupper
 • At der sker en intensiv socialisering, bearbejdning og gradvis skarpere retorik i lukkede grupper
 • At den enkelte distancerer sig fra de normale fællesskaber uden for gruppen som for eksempel venner og fritidsaktiviteter
 • Det ses ofte ved, at den enkelte kapper tidligere bånd til familie, venner mv. At der sker en “dehumanisering”, hvor dem, man opfatter som fjender, ikke længere opfattes som mennesker.

Hvad kendetegner ekstremisme?

Voldelig ekstremisme er anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller religiøse mål.

Ekstremistiske miljøer kan blandt andet være karakteriseret ved:

 • Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende
 • Manglende respekt for andre menneskers frihed og rettigheder
 • Ønsket om at skabe et mere “ordnet”, “rent” eller “retfærdigt” samfund – om nødvendigt med udemokratiske midler
 • Intolerance over for andres synspunkter
 • At man legitimerer eller udøver for eksempel trusler, chikane, hærværk, vold eller terror med henvisning til samfundsforhold, man er utilfreds med.

Hvad kendetegner terrorisme?

Terrorisme er overtrædelse af national lovgivning, der bl.a. begås med det formål:

 • Alvorligt at skræmme en befolkning, eller
 • Alvorligt at destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer.