Er du som borger eller pårørende bekymret for en person, der udviser en bekymrende adfærd og/eller færdes i ekstremistiske miljøer, har du mulighed for at få rådgivende og vejledende samtaler ved Infohuset.

Infohuset er bemandet af kriminalpræventive medarbejdere fra Østjyllands Politi, der har erfaring inden for området og som regelmæssigt mødes med medarbejdere fra Aarhus Kommune, som arbejder med radikalisering.

Kontakt Infohuset, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få vejledning og rådgivning.

Som forælder til et barn eller en ung, som udviser bekymrende adfærd og/eller færdes i ekstremistiske miljøer, kan du have brug for at dele dine bekymringer med forældre, som befinder sig i en lignende situation.

Aarhus Kommune tilbyder netværk for forældre til unge, som er involverede i det ekstremistiske højrefløjsmiljø og netværk for forældre til unge, som er udrejst til Syrien. Gennem netværket har du mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du bedst kan håndtere situationen.

Kontakt Infohuset, hvis du vil høre mere om forældrenetværket.

Siden 2012 har Aarhus Kommune afholdt dialogbaserede workshops, som dels formidler viden og dels sætter elevernes holdninger, meninger og roller i spil med fokus på begreber som radikalisering, ekstremisme, diskrimination og fordomme.

En workshop er et to timers forløb med to instruktører fra indsatsen “Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus”. Instruktørerne styrer eleverne gennem workshoppen, formidler viden om emnet og byder op til dialog og refleksion. Klassens faste lærer(e) er med på sidelinjen, så input og udbytte fra workshoppen kan tages op i klassen efterfølgende. Vi kan desuden facilitere et møde for lærerne på skolen med oplysning og dialog om radikalisering og diskrimination samt om workshop-modellen.

Ved bestilling af en workshop sendes en materialepakke inkl. lærervejledning til underviser eller lærer til inspiration og evt. forberedelse og efterbehandling.

Kontakt Børn og Unge, Aarhus Kommune, hvis du ønsker yderligere information om afholdelse af workshop.

Er du far eller mor til en ung, der har planer om at rejse til konflikten i Syrien som nødhjælpsarbejder eller som deltager i den væbnede konflikt, eller som er kommet tilbage efter at have deltaget i konflikten?

I så fald har du mulighed for at få vejledende og rådgivende samtaler med medarbejdere fra Aarhus Kommune og Østjyllands Politi. Herudover har du mulighed for at blive tilknyttet et netværk af forældre, som befinder sig i samme vanskelige situation.

Kontakt Infohuset, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få vejledning og rådgivning.

I Aarhus Kommune har vi siden 2010 tilbudt forebyggende mentorstøtte til unge i risiko for radikalisering. En forebyggende mentorstøtte kan hjælpe den unge med at få et solidt greb om tilværelsen og hjælp til at ændre tilværelsen.

Mentorstøtte tilbydes både til unge, som er i risiko for radikalisering, og/eller unge, som er radikaliserede og færdes i ekstremistiske miljøer.

Mentorstøtte gives med udgangspunkt i Serviceloven. Det betyder, at tildeling af en mentor kræver en formel afgørelse af en myndighedsrådgiver i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Myndighedsrådgiveren mødes regelmæssigt med medarbejderne i Infohuset for at drøfte henvendelser og mulig igangsættelse af indsatser. Det betyder samtidig, at indsatsen oprettes som en elektronisk sag i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommunes exitindsats er rettet mod voksne borgere i Aarhus Kommune, som er politisk eller religiøst radikaliserede i en sådan grad, at de er en del miljøer der opfordrer, støtter eller udøver voldelige, ekstremistiske handlinger på baggrund af et politisk eller religiøst standpunkt.

Exitindsatsen skal hjælpe enkeltpersoner ud af voldelige politiske eller religiøse miljøer og hjælpe vedkommende til at blive inkluderet i samfundet. I de konkrete exitforløb er der fokus på den enkelte borgers behov, og de er afgørende for, hvilke delindsatser, der skal sættes i gang. Det kan blandt andet være rådgivning og vejledning, psykologsamtaler eller hjælp til at komme i uddannelse og/eller arbejde.

Forudsætningen for et exitforløb er, at vedkommende vurderes at være oprigtigt motiveret herfor og iværksættelse af de forskellige indsatser, kræver, at den enkelte giver samtykke til udveksling af oplysninger mellem myndigheder. Det betyder samtidig, at indsatsen oprettes som en elektronisk sag i Aarhus Kommune.